Ochrona Przeciwpożarowa

Wykonujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym miedzy innymi:

  • doradztwo w zakresie Ppoż.,
  • szkolenia Ppoż.,
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • przegląd, legalizacja oraz naprawa gaśnic i hydrantów,