Pierwsza pomoc

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i
reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu.
Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także
osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i
zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy prowadzone są w formie kursu. Szkolenie składa
się z dwóch modułów, części teoretycznej – wykładu i części praktycznej – ćwiczeń i jest
uzupełnione prezentacją multimedialną oraz projekcją filmową. Zajęcia prowadzone są na
podstawie programu opracowanego przez prowadzącego kurs lic. Ratownika Medycznego.
W trakcie kursu wykorzystujemy następujący sprzęt szkoleniowy:
• fantomy,
• szkoleniowy defibrylator AED,
• podręczna apteczka pierwszej pomocy.