Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wykonujemy pełen zakres usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym miedzy innymi:

 • kompleksowa obsługa firm, zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy (pełnienie obowiązków specjalisty
  ds. BHP),
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny,
 • szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • opracowywanie procedur sanitarnych
 • opracowywanie instrukcji BHP oraz szczegółowych instrukcji stanowiskowych dotyczących bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne,
  szkodliwe oraz uciążliwe dla zdrowia, oraz pomoc przy doborze właściwych środków ochrony zbiorowej
  i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki, odzież i inne)
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.